Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach


 • Środki UE na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej

  Spotkanie informacyjne  w dn. 28.01.2020r.  pn. „ Środki UE na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej"   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje w dniu 28.01.2020R. w godz. 10.00 – 12.30 w Sosnowcu ul. Jana Kilińskiego 25  spotkanie informacyjne „Środki UE na zakładanie i rozwój działalności...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - informacja o finansowaniu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2020

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy – informacja o finansowaniu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2020 O kształcenie ustawiczne  wspierane środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może ubiegać się pracodawca  zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji swoich...

 • OPIS PROJEKTU „Specjalista z POWERem!”

  OPIS PROJEKTU „Specjalista z POWERem!" Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków UE i dla uczestników jest w 100% bezpłatny.   Projekt dotyczy osób: - Osób w wieku: 18-29 lat; - Osób pozostających bez pracy,...

 • Konkurs z okazji 25-lecia sieci EURES

  Konkurs z okazji 25–lecia sieci EURES   Komisja Europejska ogłosiła konkurs z okazji 25-lecia sieci EURES. Do wygrania jest voucher o wartości 500 euro na wybrany kurs językowy bądź inne szkolenie, które zwiększy szanse na rynku pracy. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które skorzystały z usług sieci...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
BannerPUPKatowice

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pośpiecha 14
40-852 Katowice


tel. (sekretariat) 32-258-84-50
fax. (sekretariat) 32-253-91-36
tel/fax 32-259-85-17, 32-259-95-03

NIP: 954-22-23-907
REGON: 276765817

Nr rachunku bankowego do obsługi FUNDUSZU PRACY:

PKO BP SA 87 1020 2313 0000 3202 0514 9994 - Fundusz Pracy (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r.)
 • Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30,
 • klienci Urzędu obsługiwani są w godzinach 8.00 - 14:00
 • wydawanie zaświadczeń: od 4 listopada 2019 zaświadczenia będą wydawane w godzinach 12:00 - 15:00 na stanowisku nr 12 (Niski Parter)
 • rejestracja odbywa się w godzinach 8.00 - 14.00
 • numerki do rejestracji wydawane są w w godzinach 7:30 - 13:30
UWAGA: W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ AUTOMAT MOŻE ZAPRZESTAĆ WYDAWANIA NUMERKÓW DO REJESTRACJI PRZED GODZINĄ 13:30


Wszelkie informacje dotyczące obowiązujących stawek, spraw załatwianych w urzędzie, dokumentach do pobrania, sposobu działania urzędu, kierownictwa, ew. kontaktu znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę