Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)     Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy   Działanie...

Obrazek dla: Plan szkoleń 2023 r.
Plan szkoleń 2023 r.

  Szkolenie grupowe planowane do realizacji w 2023 roku ( w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej)     ...

„Twój rozwój-Twoja kariera” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (V)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę