Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach


 • Uwaga Klienci

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zawiesza bezpośrednią obsługę klientów Każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana i leczona bezpłatnie w przypadku...

 • Co musisz wiedzieć o koronawirusie

  Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

 • FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach   ZAPRASZA Do składania wniosków  PRACODAWCÓW  zainteresowanych  skorzystaniem z następujących form wsparcia realizowanych przez tut. Urząd: - staż dla osób do 30 roku życia   (link) [url=11338686]- staż dla osób powyżej 30 roku życia   (link)...

 • Podstawowe zasady profilaktyki koronawirusa

  Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne formy...

Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
BannerPUPKatowice

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pośpiecha 14
40-852 Katowice


tel. (sekretariat) 32-258-84-50
fax. (sekretariat) 32-253-91-36
tel/fax 32-259-85-17, 32-259-95-03

NIP: 954-22-23-907
REGON: 276765817
 

Numer rachunku dot. wpłat dokonywanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców:
PKO BP SA 49 1020 2313 0000 3002 0515 0000Nr rachunku bankowego do obsługi FUNDUSZU PRACY:

PKO BP SA 87 1020 2313 0000 3202 0514 9994 - Fundusz Pracy (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r.)
 • Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30,
 • klienci Urzędu obsługiwani są w godzinach 8.00 - 14:00
 • wydawanie zaświadczeń: od 4 listopada 2019 zaświadczenia będą wydawane w godzinach 12:00 - 15:00 na stanowisku nr 12 (Niski Parter)
 • rejestracja odbywa się w godzinach 8.00 - 14.00
 • numerki do rejestracji wydawane są w w godzinach 7:30 - 13:30
UWAGA: W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ AUTOMAT MOŻE ZAPRZESTAĆ WYDAWANIA NUMERKÓW DO REJESTRACJI PRZED GODZINĄ 13:30


Wszelkie informacje dotyczące obowiązujących stawek, spraw załatwianych w urzędzie, dokumentach do pobrania, sposobu działania urzędu, kierownictwa, ew. kontaktu znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę