Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)     Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy   Działanie...

„Twój rozwój-Twoja kariera” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (V)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na...

  „ Twoja ścieżka do zatrudnienia " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL   Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7 .1.3....

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)     Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy   Działanie...

  „ Twoja ścieżka do zatrudnienia " Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL   Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7 .1.3....

„Wejdź na rynek z perspektywą" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL     Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7 .1.3....

Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
BannerPUPKatowice

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pośpiecha 14
40-852 Katowice


tel. 32 47 98 500
tel. 32 47 98 501
tel. 32 47 98 502
tel. 32 47 98 503

NIP: 954-22-23-907
REGON: 276765817

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15.30

UWAGA:
NUMERKI WYDAWANE SĄ DO GODZINY DO 14:30.
W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ AUTOMAT MOŻE ZAPRZESTAĆ
WYDAWANIA NUMERKÓW DO REJESTRACJI PRZED TĄ GODZINĄ.
Numer rachunku dot. wpłat dokonywanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców:

PKO BP SA 49 1020 2313 0000 3002 0515 0000


Nr rachunku bankowego do obsługi FUNDUSZU PRACY:

PKO BP SA 87 1020 2313 0000 3202 0514 9994 - Fundusz Pracy

 


 
Wszelkie informacje dotyczące obowiązujących stawek, spraw załatwianych w urzędzie, dokumentach do pobrania, sposobu działania urzędu, kierownictwa, ew. kontaktu znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę