Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach


Zakończenie naboru wniosków o przeszkolenie w trybie indywidualnym oraz wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że nabór wniosków o przeszkolenie w trybie indywidualnym oraz wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji jest prowadzony do dnia 13.09.2019r.  Warunkiem realizacji wniosków o przeszkolenie złożonych w okresie naboru będzie pozyskanie oferty szkoleniowej...

Uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) - 7.2 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)" Działanie 7.2 RPO WSL, współfinansowanego ze środków...

Uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) - Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)" Poddziałanie 1.1.1 PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY

Program Rehabilitacji Kompleksowej to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Udział w projekcie to również szansa dla tych osób, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały,...

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2019r.

Stopa bezrobocia lipiec 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
BannerPUPKatowice

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pośpiecha 14
40-852 Katowice


tel. (sekretariat) 32-258-84-50
fax. (sekretariat) 32-253-91-36
tel/fax 32-259-85-17, 32-259-95-03

NIP: 954-22-23-907
REGON: 276765817

Nr rachunku bankowego do obsługi FUNDUSZU PRACY:

PKO BP SA 87 1020 2313 0000 3202 0514 9994 - Fundusz Pracy (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r.)

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30,
klienci Urzędu obsługiwani są w godzinach 8.00 - 14:00
rejestracja odbywa się w godzinach 8.00 - 14.00


Wszelkie informacje dotyczące obowiązujących stawek, spraw załatwianych w urzędzie, dokumentach do pobrania, sposobu działania urzędu, kierownictwa, ew. kontaktu znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę